خانه محصولاتاکستروژن آلومینیوم استاندارد

آلیاژ آلومینیومی تخت بالا EN AW 7075 AlZn5.5MgCu